سامانه اعتباربخشی بیمارستان بهکوش

بهبود کیفیت | سامانه جامع اعتباربخشی بیمارستانها - بهکوش | اعتبارسنجی بیمارستان | سامانه بیمارستان ها | اعتبارسنجی | اعتباربخشی | بهکوش | بهین نیوساد ارتباط | نرم افزار اعتباربخشي بيمارستان

سامانه اعتبار بخشی بیمارستان

نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان

اعتباربخشی | اعتباربخشی بیمارستان | سامانه اعتباربخشی بیمارستان | بهکوش | اعتباربخشی بهکوش | نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتباربخشی

اعتباربخشی | اعتباربخشی بیمارستان | سامانه اعتباربخشی بیمارستان | بهکوش | اعتباربخشی بهکوش | نرم افزار اعتبار بخشی بیمارستان | بهبود کیفیت | سامانه بییمارستان

اعتباربخشی بیمارستان

نرم افزار اعتباربخشی بیمارستان
  • 021-88177442

سامانه جامع اعتبار بخشی بیمارستان ها - بهکوش

سامانه بهکوش با هدف مکانیزه نمودن کلیه امورات اعتبار بخشی که بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آخرین و تمامی سنجه های اعتبار بخشی از قبیل کمیته ها، فرایند ها و خط مشی ها و ... در شرکت بهین نیوساد ارتباط مکانیزه شده و قابل ارائه و نصب توسط این شرکت در بیمارستان ها و آموزش به متقاضیان گرامی میباشد

با ورود آزمایشی میتوانید به صورت تست از این سامانه استفاده کنید.

ضمیمه:نام کاربری : test –کلمه عبور : test

کمیته های بیمارستانی

تمام کمیته های بیمارستانی بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در برگیرنده تمامی کمیته های بیمارستای در سال جاری می باشد.

-مستندات، دپارتمان ها، کمیته های بیمارستانی در سامانه دیده شده و امکان افزودن و یا کاستن بر اساس ساختار داخلی بیمارستان وجود دارد.

فرایند ها

-امکان ایجاد کاربر با پروفایل خصوصی -تعیین سطح دسترسی هر کاربر به صورت جداگانه -امکان تعریف سمت های سازمانی و کمیته ای -ثبت دوره های آموزشی-درمانی -امکان درج ،ویرایش و نمایش کتابچه های بیمارستان -امکان درج اطلاعات مربوط به دپارتمان های بیمارستان -امکان درج فرآیندها و رسم آنها به صورت فلوچارت

خط مشی ها

-امکان درج،ویرایش و نمایش آیین نامه و خط مشی های مربوط به هر کمیته -امکان ثبت جلسات ,اطلاع رسانی جلسات از طریق تقویم سامانه،پیام رسان،ایمیل و پیامک -امکان درج و ویرایش صورت جلسات و مصوبات هر جلسه -امکان درج ، ویرایش و نمایش آموزش های به کارکنان،مراجعان وبیماران -امکان گزارش گیری از کمیته ها و کاربران و چاپ

مستندات

-امکان رسم نمودار سازمانی با استفاده از ویرایشگر -ارسال پیام برای کاربران به صورت گروهی و فردی با استفاده از سرویس پیامک ایمیل --امکان ثبت یادآور در تقویم کاربران -اتصال به Active Directory

شرکت بهین نیوساد ارتباط با طراحی نرم افزار بهکوش ، بیمارستان شما را قادر به ارزیابی سیستماتیک و مکانیزه نمودن کلیه امور مربوط به استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران بر اساس ویرایش سوم و کاملا Paperless ، مورد اعتبارسنجی قرار می دهد . برخی از امکانات این سامانه عبارتند از :

طراحی نرم افزار بیمارستان
اعتبار بخشی بیمارستانی
  • امکان ایجاد کاربر با پروفایل خصوصی وتعیین سطح دسترسی برای هر کاربر
  • امکان تعریف پست های سازمانی و کمیته ای
  • ثبت، ویرایش و نمایش دوره های آموزشی، آئین نامه ها، خط مشی ها، جلسات و ...
  • امکان درج فرایند ها و رسم نمودار آن ها به صورت فلوچارت
  • امکان گزارش گیری پیشرفته و متنوع
  • دارای سامانه پیام رسان پست الکترونیک و پیامک
  • از خدمات ارائه شده توسط این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: پشتیبانی یک ساله اینترنتی و یا شبکه داخلی آموزش و Pilot رایگان به مدت یک ماه و امکان ارائه در شبکه داخلی بیمارستان و ...